Alle forespørgsler skal godkendes af ejer, og hvis din booking ikke kan godkendes, vil du blive adviseret.

En booking er under alle omstændigheder først endelig, når en forudbetaling på 1/3 af det fulde beløb er betalt. Det resterende beløb skal betales senest 4 uger inden starten på lejeperioden.

Din booking kan ændres uden gebyr indtil 6 måneder før lejedatoen. Herefter er den bindende, og forudbetalingen vil ikke blive tilbagebetalt.

Når slutbetalingen er modtaget, vil du få yderligere information om stedet, herunder kørevejledning.